Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2011

Pazniak
18:51
Pazniak
18:38
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaSayid Sayid

May 29 2011

Pazniak
11:56
5303 07b5 500
Pazniak
11:40
nie ważne ile dni jest w Twoim życiu, ważne ile życia jest w Twoich dniach.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viatoskaniaaa toskaniaaa
Pazniak
11:37
4025 dad7
Pazniak
11:35
6244 ef7d
Reposted frompinkcloud pinkcloud viatoskaniaaa toskaniaaa
Pazniak
11:30
8927 a318
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaSayid Sayid

May 25 2011

Pazniak
21:44
Reposted fromcube cube viaanks anks
Pazniak
21:41
Reposted fromanks anks
Pazniak
21:41
Reposted fromcube cube viaanks anks
Pazniak
21:38
9503 4080
Pazniak
21:36
9525 e33a
Reposted byDensankagriberimmuffvanitymorfinezwierzejucznehopezcatherinePLballena

March 26 2011

Pazniak
00:02
- Nie chce pójść do piekła. W piekle na powitanie pokazują Ci wszystkie Twoje niewykorzystane szanse. Pokazują jak wyglądałoby Twoje życie gdybyś w odpowiedniej chwili znalazł odpowiednie wyjście. A potem widzisz te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc - to, jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś obudził się w porę. A potem zostajesz sam, całą wieczność i nie ma nikogo ani niczego, tylko Ty i Twoje wyrzuty sumienia.
— Senność
Reposted frommetr52 metr52 viadelikatnienie delikatnienie

March 25 2011

Pazniak
23:59
9054 5547
Wise girl
Pazniak
23:57
8179 3ec4
Reposted fromsurpriseme surpriseme viamaraskowa maraskowa

March 23 2011

Pazniak
11:39
Pazniak
11:37
8061 283c
Polityczne przepychanki
Reposted frommnq mnq viapsikusrene psikusrene
Pazniak
11:34
1963 2b06
Reposted frompaproshek paproshek
Pazniak
11:30
Pazniak
11:02
Reposted fromnameherhope nameherhope viaeclectisme eclectisme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl